BG

  • Facebook BG New
  • Rotinger e-shop

Rotinger
Контрол на качеството

ROTINGER проверява спирачните дискове на всеки етап от производството. Процес и процедури за леене имат решаващо влияние върху тяхното качество. Ето защо ние избираме материали, от които произвеждаме спирачни дискове ROTINGER индивидуално за всеки продукт – според спецификациите на OEM технология изисква точно точения или смилане на работни места. Детайли преминават точна, електронна премерете и всички допустими отклонения се спазват стриктно.

Производство на спирачни дискове ROTINGER се извършва в съответствие с точно описани, строгите стандарти. Като се започне с висококачествени отливки, в съотвествие с текуща спецификации и стандарти, чрез професионална механична обработка, в съответствие с стандарт на производителите на автомобили, чак до компютърен контрол на претеглянето на всяка информация, окончателна обработка, брендирования и опаковки. Нашите опитни контролери за качество се грижат за всичко

Постоянен контрол на всеки етап на производствения процес спирачни дискове ROTINGER позволява систематично разработването и осъществяването да се развива системно в производството на нови продукти.

.